Festivali - Perlat e liqenit

Festival i i këngëve dhe valleve popullore ``Këngë Jeho``

Mbrëmjet Strugane të Poezisë